Yoğunluk(ısı) haritası - Heatmap, bilginin renklerle temsil edildiği, verilerin iki boyutlu gösterimi ile görsel bir bilgi özetini sunan, sayısal olarak sunulduğunda anlaşılması zor olan veriler arasındaki ilişkileri göstermek için renkleri kullanan haritalardır.

İşletmeler veya kuruluşlar, uzun ve anlaşılması zor sayısal veri sayfalarına bakmak yerine, satışlarını, müşterinin ürünlerini, web sitelerini veya finansal verilerini görsel bir biçimde tanımlamak için bir araç olarak ısı haritalarını kullanmaktadır. Isı haritaları sadece işletmelerin mevcut analiz sonuçlarının coğrafi olarak nasıl göründüğünü gösteremez, aynı zamanda fırsatları da belirleyebilir.

ODAGIS+Web arayüzünden standart ve öznitelik bilgisine bağlı olacak şekilde başlıca 2 tip yoğunluk haritası oluşturmak mümkündür.

Standart yöntem ile sadece ilgili katmanı(nokta, çizgi veya poligon) seçip "Göster" butonuna basmak yeterli olmaktadır. Normalde sadece nokta katmanlar için yapılan bu analiz ODAGIS+ arayüzü ile poligon ve çizgi objelerin merkez noktaları seçilecek şekilde de yapılabilmektedir.