Çizim Araçları harita kanavası üzerinde harici olarak poligon, çizgi, nokta, dörtgen, daire, yazı ve sembol eklenmesini sağlayan oldukça gelişmiş bir arayüzdür.

Çizim yapılırken her bir obje sembolojisi(renk, kalınlık ve stili) özel olarak seçilebilmekte, çizim yapıldıktan sonra da değiştirilebilmektedir.

Çizimler mesafe ve açılı olarak yapılabilmekte, kaydedilip dışarıya aktarılabilmektedir.


Çizim araçları kullanılarak harita kanavası üzerine eklenen çizim objeleri geçici objeler olup ekranı temizle butonu ile temizlenebilmektedir.