Kurumsal CBS Web haritası üzerinde sunum yapabilmek için farklı sunum listeleri oluşturulabilmektir. Her bir sunum listesi içerisinde harita üzerindeki istenilen bölgeler listeye eklenebilmektedir. Sonrasında listedeki her bir bölgenin adı değiştirilebilmekte, o bölgeye not eklenebilmekte ve sunum süresi kaydedilebilmektedir.

Listedeki bölge yazısına tıklandığında haritada o alan ekrana getirilebilmektedir. İstenildiği takdirde bölgeler arasındaki geçiş otomatik yapılarak sunum yapılabilmektedir.

 Lütfen uygulayın

1- Harita ekranının sağ üst köşesindeki buton grubundan "Sunum Yöneticisi" butonuna tıklayın ve formu açın.


2- Boş formda en üstteki buton grubundan + butonuna basarak "Sunum 1" liste adını oluşturun.  Sonra sağındaki kalem butonuna basarak sunum adını "Genel Müdür Sunumu" olarak değiştirin.


3- Alt bölüme geçip önce haritada göstermek istediğiniz bölgeyi harita ekranına alıp, sonra bölge ekleme + butonuna basın. İstediğiniz sayıda bölgeyi aynı işlem sırasıyla listeye ekleyin.