ODAGIS+ İzleme Analizleri aşağıda gösterilen 4 farklı şekilde yapılabilmektedir:

 


1. Yukarı Akım Analizi:

Yukarı akım analizi (upstream/memba) özellikle atıksu/yağmursuyu gibi eğime bağlı (cazibeli) akışa sahip boru hatlarında yapılmaktadır. Tıklanan nokta veya çizgi objelerden yukarı doğru olan bağlantılı objeler seçilerek analiz sonucunu veren yeni bir tabaka oluşturulur ve farklı bir renkle gösterilir.

Bu analiz çizgisel coğrafi tabaka üzerindeki hatların belirli bir noktasından başlangıç(memba) veya bitiş(mansap) yönüne doğru akışı belirlememeye yaramaktadır.

 Lütfen uygulayın

1- Yukarı Akım (Başlangıç/Memba akış yönü) işaretleyip, "Göster" butonuna basılarak analizin başlatılacağı obje seçtikten sonra  aktif renkte otomatik olarak akış yönünde izleme çizgisi oluşturulduğunu gözlemleyin. 

2- Sonuçların liste şeklinde görüntülenmesi için "Liste" kontrol kutusunun işaretlenmesi gerekmektedir. 

"Temizle" butonu izleme çizgisinin ekrandan temizlenmesini sağlamaktadır. "Linkli objeleri göster" kutusu işaretlendiğinde daha önceden ODAGIS+Yönetici Panelinden ön ayarları yapılan bağlantılı objeler de analiz sonucuna dahil edilecektir.