ODAPLAN

ODAKENT tarafından geliştirilen plan, proje, modelleme ve simülasyon çözümleri

ODAGIS+ İçmesuyu

 • Cazibeli ve terfili sistem içme suyu projeleri oluşturabilmektedir.
 • Açık ve kapalı şebeke çözümleri kapsamında depo hacim hesaplamaları yapabilmekte, detay çizimler ile projeler oluşturabilmekte ve oluşturulan projelere ilişkin standartlara uygun raporlar alınabilmektedir.
 • Hardy-Cross şebeke çözümünü kullanarak projeler oluşturabilmekte; EPANET ile hidrolik modelleme ve simulasyonlar yapılabilmektedir.


ODAGIS+ Atıksu

 • Mevzuatlara uygun Atıksu Kanalizasyon proje çözümleri üretilmekte ve  en uygun alternatif seçilerek projelendirilmektedir.
 • Projede kullanılacak baca, ızgara, pompa, havza, boru kütüphanesi vb.elemanlar veri tabanı bağlantılı olarak oluşturulabilmektedir.
 • Atıksu Kanalizasyon boruları boyutlandırılmakta, boru çizimleri dinamik profiller oluşturularak yapılabilmektedir.
 • Dinamik veritabanı bağlantılı fonksiyonel editörler ile baca, ızgara, pompa, havza, boru vb. öznitelik bilgileri düzenlenebilmektedir.
 • Atıksu projelerinde nüfus dağılımlarına göre debi hesaplarının (evsel, pik hesap, Babbit katsayısı, endüstriyel ve sızma debilerini) yapılabilmektedir.
 • Boru, baca, terfi hattı, pompa, havza, yoğunluk vs. hesapları, tüm projede veya seçilen hesap alanında otomatik olarak yapılabilmekte, sonuçlar proje ekranında tematik haritalar oluşturarak mekânsal olarak sunulabilmektedir.
 • Dinamik yapı ve şebeke kontrolleri ile projenin her aşamasında, hidrolik ve geometrik değişikler yapabilmektedir.

ODAGIS+ Yağmursuyu

 • Mevzuatlara uygun Yağmuruyu proje çözümleri üretilmekte ve  en uygun alternatif seçilerek projelendirilmektedir.
 • Projede kullanılacak baca, ızgara, pompa, havza, boru kütüphanesi vb.elemanlar veri tabanı bağlantılı olarak oluşturulabilmektedir.
 • Yağmursuyu boruları boyutlandırılmakta, boru çizimleri dinamik profiller oluşturularak yapılabilmektedir.
 • Dinamik veritabanı bağlantılı fonksiyonel editörler ile baca, ızgara, pompa, havza, boru vb. öznitelik bilgileri düzenlenebilmektedir.
 • Yağmur suyu projelerinde, havza bazında debi hesabı alternatif yöntemlerle gerçekleştirebilmektedir.
 • Boru, baca, terfi hattı, pompa, ızgara, havza, yoğunluk vs. hesapları, tüm projede veya seçilen hesap alanında otomatik olarak yapılabilmekte, sonuçlar proje ekranında tematik haritalar oluşturarak mekânsal olarak sunulabilmektedir.
 • Dinamik yapı ve şebeke kontrolleri ile projenin her aşamasında, hidrolik ve geometrik değişikler yapabilmektedir.

ODAGIS+ Hidroloji

 •  EPA'nın Yağmur Suyu Yönetim Modeli (SWMM), yağmur suyu akışı, birleşik ve sıhhi kanalizasyonlar ve diğer drenaj sistemleriyle ilgili planlama, analiz ve tasarım için dünya çapında kullanılmaktadır. 
 • QGIS CBS yazılımı üzerinde çalışır hale getirilen bu modülle borular ve yağmur drenajları gibi gri altyapı yağmur suyu kontrol stratejilerini değerlendirmek için kullanılabilir ve uygun maliyetli yeşil/gri hibrit yağmur suyu kontrol çözümleri oluşturulabilmektedir.
 •  SWMM, sızma ve tutma yoluyla yüzey akışını azaltmak ve su kütlelerinin bozulmasına neden olan deşarjları azaltmaya yardımcı olmak için yerel, eyalet ve ulusal yağmur suyu yönetimi hedeflerini desteklemeye yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir.