Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri üretimi ve güncelleme fonksiyonları büyük bir önem taşımaktadır. Ancak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en büyük faydası, üretilen bu "akıllı" bilgilerle yapılan coğrafi analizler ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Böylelikle CBS leri bir karar-destek mekanizması olarak, karar oluşturma süreçlerinde kullanılabilmektedir. 

ODAGIS+ Analiz araçları CBS ve Şebeke Analizleri olmak üzere iki çeşittir: