Küme analizi veya Kümeleme(Cluster), bir nesne kümesini gruplama problemidir. Bu problemde, nesnelerin aynı kümede yer alması için diğer kümelerdeki elemanlardan ziyade herhangi bir şekilde birbirine daha benzer olması gerekmektedir. 

Kümeleme analizi bir veri setinin farklı gruplar içerip içermediğini belirlemek ve eğer içeriyorsa bu grupları tespit etmek için kullanılan çok değişkenli istatistiksel bir yöntemdir.

ODAGIS+Web arayüzünden standart ve öznitelik bilgisine bağlı olacak şekilde başlıca 2 tip Kümeleme haritası oluşturmak mümkündür.

Standart yöntem ile sadece ilgili katmanı(nokta, çizgi veya poligon) seçip "Göster" butonuna basmak yeterli olmaktadır. Normalde sadece nokta katmanlar için yapılan bu analiz ODAGIS+ arayüzü ile poligon ve çizgi objelerin merkez noktaları seçilecek şekilde de yapılabilmektedir. Veriler yakınlıklarına göre gruplandırılarak sayılarla gösterilmektedir. Yaklaştıkça sayılar azalmakta ve bilgi alınabilir tek noktalara ulaşılmaktadır.