ODAGISWeb arayüzünde solda bulunan panelde 2. Sekmede Seçmeli Sorgular yer almaktadır.  Seçmeli sorgular Yönetici arayüzünden aşağıda tarif edildiği şekilde kod yazmadan hazırlanıp isim verildikten sonra yetki verilen kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır.

 Lütfen uygulayın

1- Öncelikle Panelin üst kısmında bulunan seçme kutusundan istediğiniz sorguyu seçin.

 

2- Seçilen sorguya göre alt kısımda bir veya daha fazla sayıda birbiri ile bağlantılı seçme kutusunu görüntüleyin.