Tematik analiz, verilerdeki örüntüleri (temaları) belirleme, analiz etme ve raporlama için kullanılan bir yöntemdir. Tematik analiz, veri setlerini en küçük boyutlarda düzenleyebilmeyi ve derinlemesine (zengin) görselleştirme yapabilmeyi sağlar.

ODAGIS+ Web tematik analiz aracı ile Sınıf, Derece ve Alansal olmak üzere başlıca 3 çeşit tematik harita oluşturulabilmektedir.

 SINIFLANDIRMA METODU İLE TEMATİK ANALİZ:

Sadece katman ve o katmana ait öznitelik bilgilerinden birini seçerek ve tüm farklı öznitelik bilgilerini kullanarak belirli sembolojide tematik harita oluşturma işlemidir.

 Lütfen uygulayın

1- Önce analiz yapacağınız "Katman" seçin,  sonra  bu katmana ait rakamsal değer içeren "öznitelik" sütununu seçin.
2- "Göster" butonuna basıp tematik haritayı ekranda görüntüleyin.