Seçmeli-Konumsal Doküman Sorgulama

Kurumsal CBS Katmanları objelerine eklenen dokümanlar belge adı, sayısı, katmanı ekleyen kullanıcı ve/veya doküman tipine göre sorgulanıp harita ekranında konumsal olarak görüntülenebilmektedir.

Sadece harita ekranına giren dokümanlar veya tüm dokümanlar noktasal olarak harita üzerinde görülebilmektedir. Bu noktaların her birinin üzerine tıklandığında(bilgi alma butonuna basılmadan) bilgi alma formu üzerinden ekli dokümanlara erişim sağlanabilmektedir.