ODAGISWeb arayüzünde solda bulunan panelde 3. Sekmede Dinamik Sorgular yer almaktadır.  Bu sorgulama arayüzünde seçilecek her bir tabaka/tablo için kolonlar filtrelenerek dinamik bir şekilde sorgu oluşturulabilmektedir.

 Lütfen uygulayın

1- Öncelikle Panelin üst kısmında bulunan seçme kutusundan sorgu oluşturulmak istenilen katmanı seçin.

2- Seçilen tabaka/tabloya göre alt kısımda listelenen sütunlara değer girerek veya mevcut değerlerden  seçim yaptıktan sonra " + " butonu ile sorgu filtre listesi oluşturun. Filtre listesini azaltmak için seçilen değerlerin yanındaki " x " butonuna basın.


3- En üstte tabaka seçme kutusunun yanındaki "Listele" butonuna basılarak filtrelenen kolonlara ait sorgu sonuçlarının listelenmesi sağlayın.