Genel Özellikler

 • Uluslararası OGC Standartlarında açık formatta veri üretme özelliği,

 • CBS(QGIS) ve CAD(MicroStation) masaüstü yazılımları, CBS WEB ve Mobil yazılımları ile bütünleşik çalışma imkanı

 • ODAWEB+(ERP) ve ODAPLAN+ yazılımları ile bütünleşik çalışma imkanı

 •  .ncz, .dwg/dxf, toplu dxf dosyalarını açabilme özelliği 

 • Gelişmiş mekansal sorgulama özelliği 

 • İleri GIS Analizleri Desteği 

 • Gelişmiş Tematik Harita Desteği 

 • Dinamik Etiketleme ve Semboloji 

 • Coğrafi Mesajlaşma Aracı Desteği

 • Mekansal Dosya Yönetimi Desteği

 • Coğrafi Objelerin Geçmiş Durumlarının İzlenmesi Desteği  

 • Standart Formlarla Print/Plot Desteği 

 • Çoklu Projeksiyon ve Datum Desteği 

Coğrafi Tabaka Yöneticisi

 • Treeview görünümlü Tabaka(Layer) yöneticisi arayüzü,

 • Açık veya kapalı katmanların mevcut durumlarının tema olarak kaydedilebilmesi, çıktı arayüzlerinde bu temalara göre görüntülenebilmesi

 • Tabaka üzerinde Sağ klikle o katmandaki tüm objelere ait sözel bilgilerin tablo şeklinde görüntülenmesi

 • Treeviewda seçilen Tabakanın "Editör" arayüzüne aktif hale gelmesi

 • Tabaka gruplarındaki katmanların sadece birinin işaretlenebilmesi özelliği 

 • Her bir kategori (katman grubu) içindeki tabakaların görüntüsünün kategori adının önündeki kontrol kutusu işaretlendiğinde katman görüntüleme işaretleri kaldırılmadan sadece görüntülerin kapatılması ya da topluca(+Ctrl) işaretlerinin de kaldırılabilmesi

Editör

 • Bütün tabakalara kolay bir şekilde ulaşarak "akıllı" veri girişi ve günceleme yapma yeteneği,

 • Basitliği ve kolay kullanımı sınanmış "Ekle-Düzenle-Sil" arayüz tasarımı,

 • Sade ve  kolay anlaşılır veri girişi ve güncelleme işlemleri için özel tasarlanmış butonlar ve formlar,

 • XYZ text dosyaları ile toplu veri girişi yapma imkanı,

 • Toplu tablo güncelleme ve silme yapabilme yeteneği,

 • Geometri ve sözel bilgi güncellemelerini eş zamanlı olarak haritada gösterebilme yeteneği,

 • Dinamik obje birleştirme ve bölme özelliği

 • Toplu Geri alma işlemleri

 • Gelişmiş Veri Kalitesi İyileştirme Araçları

Harita Yönetimi

 • CBS Haritaları yönetim paneli ile yetkiye bağlı olarak yeni harita oluşturulması, açılış haritasının belirlenmesi, webde yayınlaması   

 • Farklı sembolojilerdeki farklı tabakalardan oluşan ve her birime veya kişiye özel CBS haritalarının oluşturulması

 • Masaüstü CBS yazılımında oluşturulan CBS haritalarının aynı sembolojiyle Web/Mobil arayüzlere aktarılması

 • Raster altlık haritaların webde yayına açılması

Belge Yönetimi

 • Dosya, klasör veya url bağlantı linklerinin kategoriler halinde organize edilmesi,  

 • Bağlantı linklerinin coğrafi objelere bağlanma yeteneği,

 • Coğrafi objelerin sorgulanması (info) esnasında bağlı dokümanların görüntülenmesi

Araçlar ve Menü

 • Sık kullanılan komutların Araçlar komut düğmeleri ile kolaylaştırılmış ve etkin kullanım desteği,

 • Nokta editörü ile mevcut objelerin köşe koordinatlarını listeleme, koordinat dosyalarını kaydetme ve içeri alma, nokta listesinden obje oluşturma özelliği

 • Tabakalardaki objelere ait bilgileri tek tek, seçilmiş objeler veya belirlenmiş bir  alandaki objeler bazında tablo şeklinde görüntüleyebilme yeteneği,

 • Bilgi tablosundan çıktı alma veya bilgileri Excel'e aktarma desteği,

 • Mevcut katmanları obje seçerek kapatma ve mevcut objeleri seçerek katman kapatmadan gizleme özelliği 

 • Hazır şablonlarla ölçekli Print/Plot alma özelliği,

 • Hazırlanan çıktıları geospatial pdf, tiff ve svg olarak kaydetme özelliği.

Yönetici Arayüzü

 • Coğrafi Tabaka(Layer) oluşturma ve ilgili tablosal, semboloji, etiket, tematik, ilişkilendirme, sorgu oluşturma ve projeksiyon ayarları,

 • Konumsal ve tablosal ilişkilendirmelerin yapılması,

 • Coğrafi tabakalarda(tablo) salt okunur, gizli ve girilmesi zorunlu alanların belirlenebilmesi,

 • Kullanıcı oluşturma, kullanıcılara coğrafi tabaka ve haritaları görüntüleme ve editleme yetkilerinin verilmesi,

 • Kullanıcıları alan ve fonksiyon bazında yetkilendirme,

 • Kullanıcı Performansı İzleme 

 • Üst Düzey Güvenlik 

 • Versiyonlama ve Geçmiş Durum Kaydı 

 • Dönüşümsüz Çoklu Kullanım Desteği 

 • WMS, WFS, KML, GeoJSON Desteği 

 • Shp/geopackage dosyası Import/Export 

 • Formatlı Excel Export desteği 

 • Dil ve diğer genel ayarların yapılması

 • Yaygın olarak kullanılan tüm veritabanı ve web servisleriyle doğrudan çalışma imkanı

ODAGIS+ MicroStation

 • Güçlü CAD Fonksiyonları ve VBA Programlama Desteği 

 • 2D/3D, Web linkli PDF desteği 

 • 3D Google Earth ve Sketch-up entegrasyonu 

 • Hidrolik ve su kalitesi modelleri entegrasyonu 

 • Geospatial formatları (MapInfo TAB, MID/MIF, Shapefiles, Oracle Spatial, CSV ve ODBC kaynakları) doğrudan referans çağırabilme 


Derecelendirme
0 0

Burada şimdilik hiç yorum yok.