Planlama, Tasarım/Boyutlandırma, Modelleme ve Simülasyon çalışmalarının yapılabileceği modüllere bu arayüzden erişim sağlanmaktadır.


Her bir modül için "Yeni" proje oluşturma, mevcut projeyi "Açma", "Kaydetme", "Farklı Kaydetme", CBS den veri "İçeri Alma" araçları bulunmaktadır. Yeni bir proje uygun içerikte .gpkg dosyası olarak proje klasöründe oluşturulmaktadır.


Her bir modül için proje oluşturulduğunda, o modüle ait şerit(ribbon) menü sağ üst kısımda görüntülenmektedir. Şerit menüde soldan sağa doğru sırayla işlem butonları yer almaktadır.


Derecelendirme
0 0

Burada şimdilik hiç yorum yok.