Altyapı sistemlerinin daha iyi işletilebilmesi için, altyapı kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanına giren her türlü altyapı ve üstyapı tesisinin inşaatı tamamlandığında kot, koordinat ve diğer imalat bilgilerini içeren işsonu projelerinin hazırlanması ve İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.

İşsonu Projelerinin hazırlanmasına ait “İŞ SONU PROJELERİNİN HAZIRLANMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ”ne göre işsonu projesi hazırlama aşamaları özet olarak aşağıda verilmektedir:

1
Ölçümler ve Krokileri

Kapatma Zaptı

2
Kısmi İşsonu Projeleri

Ataşman Eki 

(Sayısal Proje Teslimi)

Kesin İşsonu Projesi

Ataşman Eki 

(Sayısal Proje Teslimi)

3
Hakediş Ödemeleri

Kesin Hesap

İşsonu Projeleri Teknik Şartnamesine göre hakediş eki olarak, hakedişe esas teşkil eden kısmi iş sonu projesi için yapılan ölçümlerin, veri giriş standartlarına uygun ölçekli ve koordinatlı olarak, Coğrafi Veritabanı dosyası formatında (.gpkg), Coğrafi Bilgi Sistemleri birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüm iş sonu projeleri, Harita arazi kontrolü ve onayını takiben Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS)  veritabanına girilmektedir.

Bu sebeple, İşsonu projelerinin hazırlanmasında standardizasyonun sağlanması ve iş sonu projelerinin Coğrafi Bilgi Sistem’ine daha hızlı bir şekilde aktarılabilmesi için Odakent tarafından OGC standartlarında "Açık" bir Coğrafi Veritabanı dosyası formatı(.gpkg) kullanılmıştır. Belirlenen coğrafi veritabanı esasen İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursu altyapı tesislerine ait geometrileri ve ilgili sözel bilgileri içerisinde tutabilen (.gpkg) uzantılı GeoPackage dosyasıdır.

“ODAGISİşsonu Projeleri Hazırlama” yazılımı QGIS 3.x platformu üzerinde çalışan kural tanımlı veri girişi ve güncelleme yazılımıdır. Bu yazılım  ODAKENT Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olan  ODAGIS+ yazılımı ile doğrudan veri alışverişi yapabilmektedir.

Derecelendirme
0 0

Burada şimdilik hiç yorum yok.