"ODAGISAsBuilt (İşsonu Projesi Hazırlama) Yazılımı" v.2022 versiyonundaki özellikler: 

 • OGC Standartlarında açık formatta veri üretme özelliği,

 • Veritabanı dosyasında sözel bilgileri, obje geometrilerini, dokümanları tutabilme yeteneği,

 • Herbir işsonu projesine ait genel bilgilerin toplandığı bilgi formu,

Tabaka Yöneticisi

 • Ağaç görünümlü(treeview) Tabaka (Layer) yönetimi arayüzü,

 • Her bir Tabakanın hangi (nokta, çizgi veya alan) özellikte olduğunun simgelerle gösterilmesi,

 • Tabaka üzerinden sağ klikle o tabakadaki tüm objelere ait sözel bilgilerin tablo şeklinde görüntülenmesi,

 • Treeview da işaretli Tabakanın "Editör" arayüzünde otomatik olarak seçili hale getirilmesi,

 • Tabakalardaki çizili objelerin görüntüsünün önündeki kontrol kutularının işaretlenip, işaretinin kaldırılması ile açık veya kapalı hale getirilebilmesi, 

 • Her bir kategori (Tabaka grubu) içindeki Tabakaların görüntüsünün kategori adının önündeki kontrol kutularının işaretlenip, işaretinin kaldırılması ile topluca açık veya kapalı hale getirilebilmesi,  

Editör

 • Basitliği ve kolay kullanımı sınanmış "Ekle-Düzenle-Sil" arayüz tasarımı,

 • Bütün tabakalara kolay bir şekilde ulaşarak "akıllı" veri giriş ve günceleme yapma yeteneği,

 • Sade ve  kolay anlaşılır veri girişi ve güncelleme işlemleri için özel tasarlanmış butonlar ve formlar,

 • XYZ text dosyaları ile toplu veri girişi yapma imkanı,

 • Toplu tablo güncelleme ve silme yapabilme yeteneği,

 • Geometri ve sözel bilgi güncellemelerini eş zamanlı olarak haritada gösterebilme yeteneği,

 • Nokta ve boru etiketlerini düzenleyebilme ve kaydetme özelliği,

        Araçlar ve Menü

 • QGIS yazılımında sıkça kullanılabilecek komutları içeren komut düğmeleri ile kolaylaştırılmış ve etkin kullanım desteği,

 • Menü üzerindeki butonlar vasıtası ile yeni bir proje oluşturma veya mevcut bir projeyi açabilme desteği,

 • İşsonu projesine ait bilgileri güncelleyebilme imkanı,

 • Tabakalardaki objelere ait bilgileri tek tek, seçilmiş objeler veya belirlenmiş bir fence alandaki objeler bazında tablo şeklinde görüntüleyebilme yeteneği,

 • Hazırlanan işsonu projesindeki hata ve uyarıları detaylı bir şekilde raporlayabilme özelliği,

 • Hazırlanan işsonu projesindeki tüm Tabakalara ait özet metraj tablosu hazırlayabilme yeteneği,

 • Hazır lejantlarla ölçekli Print/Plot alma özelliği,

 • Hazırlanan çıktıları pdf, tiff, png  olarak kaydetme özelliği.

 

Derecelendirme
0 0

Burada şimdilik hiç yorum yok.