ODAGIS+QGIS

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Alan tabakalarının orta noktalarının X, Y koordinatlarını nasıl yazdırabiliriz?

Avatar
Oda Admin

1. ODAGIS+ Admin Panel > ODAGIS+ > Katmanlar / Sütunlar : "Sutun Ekle" butonundan ilgili tabakaya X ve Y sütunları eklenir.

2. ODAGIS+ Admin Panel > Veritabanı Paneli > SQL Düzenleyici ye aşağıdaki sql yazılarak X ve Y sütun değerleri doldurulur. 


update depolar set x=st_x(st_centroid(the_geom)),y=st_y(st_centroid(the_geom));


Avatar
Vazgeç