Su Kayıpları Yönetim Sistemi

Su Kayıpları Yönetim Sistemi

[ ODA+ SuKYS ]

Suyunuzu yönetin

Su Kayıpları Yönetim Sistemi (ODA+SuKYS) Yazılımı

    • Coğrafi Bilgi Sistemi [CABS] 
    • Abone Yönetim Bilgi Sistemi [ABYS] 
    • Arıza İzleme Sistemi [CRM/Alo185] 
    • Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi [SCADA]

veritabanlarını Yönetim Paneli vasıtasıyla kolay yönetilebilir şekilde birbirine entegre eden ayrı bir web tabanlı izleme ve karar destek sistemi yazılımıdır. 


İzleme Sistemi

İzleme sisteminin 4 temel bileşeni aşağıda listelendiği şekilde olacaktır:

 • CBS Tabanlı İzleme (Harita tabanlı bölgesel bazda altyapı ve üstyapı tesisleri, İdari Sınırlar, Depo ve Ölçülebilir Alt Bölgeler )
 • Debi-Basınç İzleme (Min Gece Debisi-MNF, Debi, Basınç, Potansiyel Sızıntı Hesabı)
 • Su Dengesi İzleme (Su Depoları ve İzole Ölçüm Bölgeleri Bazında raporlama - IWA Su Dengesi, Su Kayıpları İzleme)
 • Performans İzleme (Altyapı Sızıntı İndeksi - ILI, Gelir Getirmeyen Su - GGS, Arıza Sıklık İndeksi - ASİ, Kayıp İzleme - Aylık/Günlük)


 

Su Kayıpları Yönetim Sisteminin Diğer Kurumsal Veritabanları ile İlişkisel Şeması


Su Kayıpları Yönetim Sistemi (ODA+ SuKYS) Yazılımı web tabanlı olacaktır. Sisteme Kullanıcı sayısı açısından herhangi bir kısıtlamaya sahip olmayacaktır. Yazılım bileşenleri olarak aşağıda listelenen entegre çalışan modülllere sahip olacaktır:

    1. Web Sitesi Modülü
    2. Kullanıcı Yetkilendirme Modülü
    3. Harita Modülü
    4. Bölgesel İzleme Modülü 
    5. Su Üretim ve Dağıtım Şemaları Modülü
    6. Performans İzleme Modülü
    7. Min Gece Debisi Analiz Modülü
    8. Debi Basınç Analiz Modülü
    9. Su Dengesi Raporlama Modülü
    10. Su Kayıpları İzleme Modülü
    11. Performans Göstergeleri Raporlama Modülü
    12. Entegre Alt Bölge Çalışmaları İzleme Modülü
    13. Debimetre Odası İzleme Modülü
    14. Raporlama Modülü
    15. Hidrolik Modelleme ve Simülasyon Modülü (Masaüstü Yazılımı)