ODAGIS+

KURUMSAL CBS PLATFORMU

ODAKENT® ODAGIS+ ™ planlama, imalat, işletme ve acil durum yönetimi faaliyetleri için gerekli harita ve bilgilere merkezi, güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlayan coğrafi bilgi sistemi tabanlı gelişmiş "kurumsal" altyapı, çevre ve kent yönetimi çözümüdür.

ODAGIS+ aynı zamanda çözüm paketinin genel adı olup, bünyesinde 4 farklı ürün barındırmaktadır:

ODAGIS + Masaüstü 
ODAGIS + Web/Mobil
ODAGIS + Admin Panel
ODAGIS + AsBuilt

ODAGIS+ , yaygın olarak kullanılan tüm işletim sistemleri üzerinde çalışabilen bir masaüstü (desktop) uygulaması olup, açık kaynak kodlu QGIS platformu üzerinde coğrafi veritabanı bağlantılı olarak çalışmaktadır. ODAGIS+ Web/Mobil uygulamaları ise web tabanlı uygulamalar olup, Spatial veritabanı üzerinden online/offline yayın yapabilmektedir. Odakent ODAGIS+ yazılımı, masaüstü ve web, mobil uygulamalarının bütünleşik çalıştığı, CAD, CBS, harita, altyapı/üstyapı tesisleri ve müşteri bilgilerini entegre eden güçlü ve modüler bir çözüm sunmaktadır.

Açık, Esnek, Modüler Mimari

Odakent ODAGIS+, kentsel altyapı ve çevre yönetimi modeli yazılımı, Open Geospatial Consortium (OGC) standartlarına uygun olarak bilgileri coğrafi veritabanında açık formatta tutan bir mimariye sahiptir. Verileri açık spatial formatta tutması herhangi bir CAD veya GIS yazılımıyla da çalışabilmesi esnekliğini beraberinde getirmektedir.

ODAKENT ODAGIS+ kentsel altyapı bileşenleri olan doğalgaz, elektrik, su, atıksu, yağmursuyu, telekom tesisleri ve adres yönetimi ile ilgili standart veri girişi, güncelleme modüllerine sahip bir yazılımdır. Her bir modülde bulunan standart veri girişi, güncelleme arayüzleri kullanım kolaylığını da beraberinde getirmektedir. Bu arayüzler konum hassasiyeti yüksek veri girişleri için standart veritabanı yapılarını, iş akışlarını ve kural tanımlarını desteklemektedir. 

Tek Veri Kaynağı
Odakent ODAGIS + kentsel altyapı ve çevre entegre yönetim sisteminin merkezinde ”spatial-coğrafi” veritabanı teknolojisi bulunmaktadır. Tüm altyapı ve üstyapı varlıklarının vektörel ve sözel bilgileri spatial veritabanında tutulmaktadır. Böylelikle, bilgilere gereksiz veriler üretmeden, format dönüşümü yapmadan, engellerle karşılaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanız mümkün olmaktadır. 

Kullanıcı Dostu Arayüz Tasarımı
ODAGIS+ tüm altyapı, üstyapı varlıklarına ait veri girişi, güncelleme, raporlama, analiz fonksiyonlarına erişimi ek bir ana form üzerinde sağlayan patentli bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.
Ayrıca, tüm veri girişi ve güncelleme modüllerinde bulunan standart Ekle / Düzenle/ Sil fonksiyonları tasarımı kullanıcıların yazılıma çok hızlı adapte olması sağlanmaktadır.


Güçlü Harita Yönetim Sistemi Desteği
ODAGIS+ farklı tarih ve ölçekteki binlerce haritayı oldukça kolay bir şekilde coğrafi olarak arşivlemekte, yönetebilmekte ve kullanıcıların istifadesine sunabilmektedir. Ayrıca Açık veri kaynaklarınca yayınlanan binlerce Web Haritasını da altlık olarak kullanabilmektedir.

Altyapıya Özgü Veri Modelleri, İş Akış ve Kuralları
ODAGIS+ atıksu, yağmursuyu, doğalgaz, elektrik, telekom şebekelerine ait varlıkların yönetimi ile ilgili her bir altyapıya özgü şablon arayüzler sunmaktadır. 

Fonksiyonel Yönetim Arayüzü
ODAGIS+ Yönetici arayüzü IT personeli olmayan kişilerin dahi temel veritabanı yönetim fonksiyonlarını, yetkilendirmeleri, raporlamaları ve iş kuralları tarifini yapabileceği sadelikte bir arayüze sahiptir. Dolayısıyla veritabanı / sistem yönetiminde veritabanı uzmanı olmanıza gerek kalmamaktadır. 
Yönetim arayüzü vasıtasıyla web/mobil yayınları yönetilebilmektedir. Ayrıca kurumun farklı veritabanlarına erişim ve entegrasyon işlemleri standart bir şekilde yapılabilmektedir. Veritabanları arasında periyodik veri güncelleme işlemlerini yöneten arayüzler sunulmaktadır. 

Yönetici arayüzü ile ilişkisel tablolardaki bilgilerin eşleştirilmesi ve sıra düzenlenmesi yapılarak bilgi formlarında istenildiği şekilde bir görüntüleme sağlanabilmektedir.

Kullanıcı Bazlı Yetkilendirme
Yönetici arayüzünden her bir kullanıcıya tabaka, harita, kaydedilmiş sorgu ve raporlar bazında veri girişi, güncelleme, kullanım vb. yetkiler verilebilmektedir. Aynı şekilde her türlü görüntüleme ve düzenleme yetkisi ayarları ile fonksiyon kullanımı yetkileri kullanıcı bazında yapılabilmektedir.

Üst Düzey Güvenlik
Odakent ODAGIS+ yazılımı yapılan değişiklikleri mevcut bilgilerden ayrı tutup, işlemin tamamlanması için bir onay mekanizması başlatmakta, onay işleminin sonucunda veri son şeklini almaktadır. Ayrıca yapılan her türlü güncelleme işlemi kayıt altında tutulmakta, objenin bilgisi alındığında obje bazında yapılan değişiklikler kolaylıkla izlenebilmektedir. Bu fonksiyon sayesinde bilgileriniz için yüksek güvenlik sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan değişikliler kullanıcı bazında geri alınabilmektedir.

Performans Takibi
Yönetici arayüzünden kullanıcıların yaptıkları her türlü veri üretimi ve güncelleme çalışmaları istenilen tarih aralığında tablo ve grafik olarak raporlanabilmekte, performansları izlenebilmektedir.

Mekansal Döküman Yönetimi
Mekansal Döküman Yönetim Aracı ile tüm belgeler (video, resim, ofis, CAD vb.) altyapı ve üstyapı objeleri ile ilişkilendirilip veritabanında veya hard diskte saklanabilmektedir. Bu belgelere istenildiğinde mekansal veya diğer bilgiler sorgulanıp kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 

Bütünleşik Web Erişimi ve Mobil Uygulamalar
ODAGIS+ Web/Mobil, masaüstü CBS yazılımının standart ve bütünleşik bir bileşenidir. Bu özellik teknik olmayan kullanıcıların veya yöneticilerin web arayüzü ile harita bilgilerine, raporlara ve analiz sonuçlarına kolaylıkla ulaşmasını sağlar. ODAGIS+ Web, masaüstü CBS arayüzü ile aynı veri kaynağını kullandığı için, yapılan değişiklikler anında bu arayüzde görüntülenebilmektedir. 
Özellikle arazide veri toplama ve doğrulama çalışmalarınızda kolaylık sağlayacak, mobil cihazlarda kullanılmak üzere kolay kullanımlı ve esnek arayüzler sunmaktadır.

Güçlü Analiz Desteği
ODAGIS+ altyapı tesislerine ait şebekelerin topolojik bilgilerini otomatik olarak güncel tutmakta ve onarmaktadır. Şebeke hatlarının binalara doğrudan bağlantılı olduğu bir model üzerinde çalışıldığından şebeke analizleri ve şebekenin izlenmesi kolaylıkla yapılabilmektedir. Yeni altyapı ve üstyapı tesisleri eklendiğinde topoloji otomatik olarak güncellenmektedir.


Adres, Müşteri ve Diğer Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
Özellikle yerel yönetimler ve altyapı kuruluşları açısından müşteri/vatandaş bilgileri büyük önem taşımaktadır. ODAGIS+ yazılımı kendi bünyesinde oluşturduğu coğrafi adres bilgi sisteminin Ulusal Adres VeriTabanı’na (UAVT) ve Müşteri Bilgi Sistemine entegrasyonunu sağlayacak oldukça kolay kullanımlı arayüzleri bünyesinde barındırmaktadır.

Ayrıca SCADA ve Yönetim Bilgi Sistemleri entegrasyonu için kurumda kullanılan farklı veritabanlarına doğrudan veya web servisleri üzerinden entegrasyon desteği sunmaktadır.

İşsonu Proje Hazırlama Aracı
ODAGIS+ yazılımının diğer CBS yazılımlarından önemli bir farkı, arazide altyapı imalatı yapıldıktan sonra işsonu projelerinin (AsBuilt) hazırlanması için özel bir coğrafi veritabanı dosyasına bilgilerin girilebildiği hazır bir araç sunmasıdır. Bu araç sayesinde işsonu projeleri CBS verisi olarak hazırlanmakta ve spatial veri tabanına doğrudan aktarımı yapılabilmektedir.

Coğrafi Mesajlaşma Aracı
Patentli Odakent teknolojisi sayesinde kullanıcılar ODAGIS+ CBS platformu içinde veritabanı vasıtası ile birbirlerine koordinatlı çizim objeleri ve mesajlarını göndererek haberleşebilmektedir.