Mekansal Varlık Yönetim Sistemi

[ ODA+ MVYS ]

Tüm varlıklarınız kontrolünüzde..


Mekansal varlık ve bakım yönetimi ile şirketinize ait tüm demirbaş ve ekipmanları mekansal olarak tek bir çatı altında  toplayın, bakım faaliyetlerinizi yönetin, maliyetlerinizi kontrol altına alın.

 


Verimliliğinizi artırın


Mekansal Varlık Yönetimi, bir demirbaşın kurum envanterine girip hurdaya ayrılıncaya kadar olan tüm süreçlerinin tek sistem altında yöneten CBS tabanlı bir yazılımdır. Bu sistemin amacı ekipman, binalar, tesisler, makineler ve tüm kurumsal envanterin yaşam döngüleri boyunca  ekonomik ömrünü optimize etmek, verimli çalışma sürelerini artırmak ve operasyonel maliyetlerini azaltmaktır.

Dijital envanter konforunu yaşayın


MVYS varlıklarınızla ilişkili tüm verilerin bilgisayar ortamında saklanması sağlar. Satın alındığı zaman, bakım yapıldığı zaman, arıza sıklığı, kullanılan parçalar, verimlilik vb. durumlarını mekansal olarak varlıklarınızı görerek ve üzerine tıklamayla bilgi alarak izleyebilirsiniz. Aksi takdirde bunlar Excel, Word dosyalarında aranmak zorunda kalınacaktır.