Veri Paylaşım Servisleri

ODA+Studio yazılımı arayüzleri ile kurumsal CBS veritabanı ile diğer veri tabanları arasında karşılıklı ve yüksek güvenlikli veri paylaşımı sağlanabilmektedir.

Rest API


Rest (Representational State Transfer), Server (Sunucu) ve Client (İstemci) arasında veri alışverişini sağlayan bir mimari modeldir. Rest API de Rest mimarisinin kullanımıyla web hizmetleri arasında veri alışverişini sağlayan uygulama ara birimidir.

Rest, HTTP protokolünü kullanarak, URL adresleri üzerinden veri ve dosya alışverişi sağlayan bir yapıdır. Rest API ise Rest işlemini yapabilmek için kurgulanmış modüle verilen isimdir. Bu API (Modül) yardımıyla Rest işlemleri ve veri alışverişi yapılabilmektedir.


Soap API


 SOAP (Simple Object Access Protocol) yani Basit Nesne Erişim Protokolü, dağıtık yapıda bulunan web servislerinin iletişimi gerçekleştirmek üzere kullanılan Sunucu – İstemci mantığında çalışan bir protokoldür. RPC (Remote Procedure Call) modelini kullanan SOAP, keskin kurallar kullanarak iletişim gerçekleştirir.