Neden ODAKENT?

FARKLILIK NEREDE ?

"Mevcut bir Coğrafi Bilgi Sistemi [CBS] yazılımına sahibiz.

  • Neden Odakent çözümünü tercih edelim?
  • Diğer yazılımlardan farklılıklarınız nelerdir?"


Nasıl bir CBS..

10 maddede 

Neden Odakent?


ODAKENT olarak sadece yazılım değil, "sistem" odaklı, Yüksek Performanslı "kurumsal" bir "Çözüm" sunuyoruz.   

Kurumsal büyük projelerde geliştirilmiş, test edilmiş ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle kendini ispatlamış bir tecrübeyi sizinle paylaşıyoruz. 

Dünyada kendi alanında en iyi ekosistemi olan "açık kaynak kodlu" platformlar üzerinde bütünleşik, yüksek güvenlikli, "lisanslı" çözümler sunuyoruz.

Kendi müşterilerimizle oluşturduğumuz ekosistem sayesinde tüm kurumların geri bildirimlerini yazılımlarımıza kazandırıyoruz. Yüzlerce kullanıcıyla sürekli test edilen yazılımlarımızı yeni müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Arka planda "Admin Panel" vasıtasıyla tüm sistemi "No-Code" olarak zahmetsiz bir şekilde yönetebiliyor, çok pratik yeni uygulama/modül geliştirme imkanı sağlıyoruz. 

Admin Panel vasıtasıyla her türlü tablosorgu ve grafiği kodlama gerektirmeden oluşturuyor, sadece ilgili kullanıcılara güvenlikli bir şekilde açılmasına imkan sağlıyoruz.

Diğer tüm Veritabanları ve Web Servislerine kolaylıkla bağlanıyor, Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemine tam entegrasyonu sağlıyoruz.

Masaüstü(CAD/GIS), Web, Mobil(Online/Offline), AsBuilt(Sahadan veri toplama yazılımı) tam entegre bir sistem deneyimi sunuyoruz.

Güçlü bir analiz ve izleme sistemi altyapısı sunuyoruz. Böylelikle zamana ve mekana bağlı veri analizi imkanı sağlıyoruz.

Kullanımı/Yönetilmesi şaşırtıcı derecede  hızlı ve kolay, yeni ihtiyaçlarınıza hızlı  çözüm üretme yaklaşımına sahip bir alternatif sunuyoruz. 

Coğrafi bilgi sisteminden çok daha fazlası: ODAGIS+

YENİ NESİL CBS

KODLAMA GEREKTİRMEYEN SİSTEM GELİŞTİRME & GÜNCELLEME

KURUMSAL CBS

KULLANICI YETKİLENDİRME & İZLEME


ANALİTİK CBS

BÜTÜNLEŞİK MEKANSAL İZLEME & ANALİZ

AÇIK CBS

AÇIK KAYNAK KODLU PLATFORMLAR & AÇIK MİMARİ


Aşağıdaki soruları cevaplayarak bildiğiniz diğer çözümlerle farkları kendiniz tespit edebilirsiniz:

YENİ NESİL CBS

Kodlama Gerektirmeyen Sistem Geliştirme Altyapısı

YAZILIMCI OLMAYAN PERSONEL İÇİN «KODLAMA GEREKTİRMEYEN» SİSTEM GELİŞTİRME/GÜNCELLEME ÇÖZÜMÜNÜZ MEVCUT MU?

ODAGIS+ Yönetici Paneli ile yazılımcı veya veritabanı uzmanı olmayan fakat kurumsal çalışmalara hakim personeliniz sistem geliştirme ve güncellemelerini kolaylıkla yapabilir.


Yönetici panelinden kod yazmadan sorgu, analiz, rapor oluşturma ile diğer ilgili ayarlar yapılabiliyor mu?

ODAGIS+ Yönetici Paneli ile Yazılımcı olmayan personel kolaylıkla sorgu, grafik vb. oluşturabilir ve ilgili kullanıcılara açabilir.


Diğer kurumsal bilgi sistemlerine erişilip, karşılıklı veri girişi/ güncelleme altyapısı kod yazmadan hazırlanabiliyor mu?

ODAGIS+ Yönetici Paneli ile Dosya(gpkg), Veritabanı(Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL..) ve Web Servisleri(SOAP, WMS/WFS) bazında arayüzlerle benzersiz kolaylıkta entegrasyon imkanı sunar.


Yönetici Panelinden Erken Uyarı/Bilgilendirme mekanizması (email, SMS) devreye alınabiliyor mu?

ODAGIS+ Yönetici ile Paneli İnteraktif bilgilendirme ve uyarı mekanizmaları kolaylıkla ayarlanıp devreye alınabilir.


Kuruma ait dokümanlar mevcut CBS ile entegre edilip, konumsal doküman sorgulama yapılabiliyor mu?

ODAGIS+ da Ofis dokümanları, resim, videolar harita objeleri ile ilişkilendirilip, istenilen platformdan erişim sağlanabilir.


KURUMSAL CBS

Tam entegre çözüm

KULLANICI BAZLI YETKİLENDİRME VE İZLEME TEMELİ OLAN «KURUMSAL» BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİZ VAR MI?

ODAGIS+ ile sisteme giren tüm kullanıcılar yetkiye bağlı olarak bilgileri görüntüleyebilir; veri girişi, güncelleme çalışmaları ve performansları takip edilebilir.

Veri giriş ve güncellemelerinde Yönetici «Onay» mekanizmanız mevcut mu?

ODAGIS+ ile çoklu onay mekanizması ile personel, şef, müdür, daire başkanı vb. onay mekanizmalarından geçtikten sonra verileriniz sistemde görüntülenebilir.


Kurumsal Personel Erişim Protokolü (LDAP) ile entegrasyonunuz var mı? Kullanıcı kendi kullanıcı adı/şifresiyle CBS ye girebiliyor mu?

ODAGIS+ ile LDAP entegrasyonu yapılarak kullanıcıların masaüstü, web ve mobil CBS ye kurumsal kullanıcı adı ve şifre ile bağlanması sağlanabilir.


Masaüstü, Web/Mobil CBS için kullanıcılar ve birimler bazında  gelişmiş toplu yetkilendirme mekanizmanız mevcut mu?

ODAGIS+ Yönetici Paneli ile kullanıcı ve kullanıcı grupları bazında yetkilendirmeler oldukça pratrik bir şekilde yapılabilir.


Kullanıcı veya birimlere özel CBS Haritaları oluşturulabiliyor mu?

ODAGIS+ ile kullanıcı ve birimlere özel farklı tabakalardan oluşan, sembolojileri farklı CBS Haritaları oluşturulup her platformda kullanıcıların erişimine açılabilir.


ODAGIS+

ANALİTİK CBS 

Güçlü Mekansal analiz araçları 

CBS İLE BÜTÜNLEŞİK «MEKANSAL İZLEME» (MONITORING) SİSTEMİ ALTYAPINIZ MEVCUT MU?

 ODAGIS+ Yönetici Paneli içerisinde gömülü olarak mekansal izleme altyapısı mevcuttur. Farklı tarihlerde ölçülen veriler akıllı harita objeleri üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.


Altyapı Arıza/Bakım kayıtlarınız CBS ortamında tutuluyor mu? Yatırım Planlarında arıza kayıtları dikkate alınıyor mu?

ODAGIS+ ile Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) sisteminizdeki arıza, bakım, şikayet kayıtlarınızı CBS ile ilişkilendirilip, yatırım planlama analizleri yapılabilir.


Müşteri veritabanınız harita ile ilişkilendirilebiliyor mu? 

ODAGIS+ ile müşerilerinizi mekansal olarak sisteme kaydedebilir ve harita üzerinde müşteri tabanlı analizler yapabilirsiniz.


İçmesuyu kayıp ve kaçaklarını izlemek için bölgesel bazda(DMA) Sarfiyat ve Tahsilatlara göre tematik haritalar oluşturulabiliyor mu?

ODAGIS+ ile içmesuyu kayıpları izleme sistemi oluşturabilir, bölgesel bazda analizler yapabilirsiniz.


Su Kalitesi Analiz sonuçlarınız kurumsal CBS üzerinden takip ve kontrol edilebiliyor mu? 

ODAGIS+ Yönetici Panelinde su kalitesi veya diğer laboratuvar analiz sonuçlarınız harita üzerindeki akıllı objeler ile "kod yazmadan" ilişkilendirilip izlenebilir, farklı analizler yapılabilir.


Veri iyileştirme araçları ile mevcut verilerinin kalitesini artıracak çözümlere sahip misiniz? 

ODAGIS+ ile özellikle altyapı verilerinize detaylı hata, uyarı raporları oluşturulabilir, analizler yapılabilir. Üst üste objeleri tespit ve temizleme oldukça pratik bir şekilde yapılabilir.


AÇIK CBS

Açık ve Açık Kaynak Kodlu Platformlar 

EKOSİSTEMİ OLAN AÇIK KAYNAK KODLU PLATFORMLARI AKTİF OLARAK KULLANABİLİYOR MUSUNUZ?

ODAGIS+ ile QGIS, PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, Cesium gibi yazılım platformlarını kullanıcı dostu arayüzlerle birlikte kullanabilirsiniz. Bu platformlara binlerce geliştirici katkı sağladığından sürekli gelişim sağlayan yazılımlarla çalışmanın konforunu yaşayabilirsiniz. Alternatif olarak Linux, Pardus işletim sistemleri üzerinde çalışabilirsiniz.


Açık Kaynak Kodlu yazılımlar ve kütüphanelerden istifade ediyor musunuz?

ODAGIS+ ile QGIS, PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, A.Superset, NextCloud, KeyCloak, Odoo, Redis, Nginx, MapLibre, React, NodeJs, GDAL/OGR yazılım, ortam ve kütüphanelerini birlikte kullanabilirsiniz. 


Kendi yazılımcılarınız eklenti (plug-in) geliştirip «Kurumsal CBS»nize ekleyebiliyor mu?

ODAGIS+ ile kurum çalışanları  ihtiyaçlarına göre eklentiler geliştirip kurumsal CBS ne ekleyebilirler.


Açık kaynak kodlu ve Ticari yazılımlara ait farklı dosya formatları, mekansal veritabanları ve web harita servisleri ile çalışmak mümkün müdür? 

ODAGIS+ ile  GDAL ve OGR kütüphaneleri sayesinde onlarca Raster, Vektör ve Mesh harita formatını açabilir ve farklı formatlara dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca WMS/WMTS, WFS, WCS, ArcGIS Map/Feature Servis, GeoNode, XYZ, Vector Tile gibi harita servislerini kullanabilir; PostgreSQL, Oracle, MSSQL, DB2 mekansal veritabanları ile SpatiaLite, Geopackage veritabanı dosyaları ile konforlu bir şekilde çalışabilirsiniz. 


Planlama birimi için İçmesuyu, Atıksu, Yağmursuyu sistemi dizayn ve modelleme; Harita birimi için Nokta editörü, Profil oluşturma vb. modüller sisteme eklenebiliyor mu? 

ODAGIS+ ile plan, proje, harita ve diğer birimlerinizin ihtiyaçlarına göre modüller zaman içerisinde sisteme eklenip kurumsal istifadeye sunulabilmektedir.