Kalite Politikamız;

Müşteri memnuniyetini hedef alan; ürün kalitemiz, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve arttırmak

İş ilişkisinde bulunduğumuz müşterilerimiz ile birlikte karşılıklı işbirliği  ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak

Şirketimizin başarısını, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek

Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel katkılarını ve becerilerini  arttırmak

Kalitesi, hizmet anlayışı ve geliştirdiği çözümlerle çalıştığı sektörlerde daima öncü bir kuruluş olmaya çalışmak

Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, ürün ve hizmet  kalitemizden ödün vermemek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız;

ODAKENT bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

- Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları ve gereksinimlerine uygunluğun sağlanabilmesi ile ilgili gerekli katılım ve desteğin sağlanmasını,

- Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,

- Kişisel, kurumsal ya da Üçüncü Taraflara ait (üretilen ve/veya kullanılan) bilgilerin gizliliğinin, her durumda güvence altına alınmasını,

-“Bilmesi gereken” prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasını,

-Tüm bilgi varlıklarının bilerek veya bilmeyerek yetkisiz kullanımı, değiştirilmesi, açıklanması ve hasara uğratılmasının önlenmesini,

-Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirmesinin yapılarak tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalara gereken destek ve katkının sağlanmasını,

-Personelin yönetim sistemi farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek farkındalık programlarının, çalışanlar ve ilgili olduklarında tedarikçi çalışanlarına düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,

- Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını,

- İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken desteğin ve katkının sağlanmasını,

- Yönetim sistemimizin ISO 27001 standartının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümanların oluşturulması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

- Yönetim sistemimizdeki standartların gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini

- İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,

- Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için entegre politikayı periyodik olarak gözden geçirmeyi,

- Müşterilere güvenilir hizmetler sunarak topluma katkı sağlamayı, 

- Yasa ve düzenlemelere uymanın ve müşteri gereksinimlerini karşılamaya ek olarak, kalite yönetim sistemlerimizin etkinliğini arttırmayı,

- ISO 27001 Yönetim Sistemini, firmamızın iş süreçlerine entegre ederek her aşamada bilgi güvenliği gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya çalışılacaktır.


Belgelerimiz