ODAKENT

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

GeoServer WMS yayını için Sertifika hatası nasıl giderilir?

Avatar
Oda Admin

Örnek hata aşağıda verilmiştir:Avatar
Vazgeç
1 Cevap
0
Avatar
Oda Admin
En İyi Cevap

Geoserver'ın kurulu olduğu server olan CentOS çözümü:

1- Terminal'den ilgili komut ile siteye ait sertifikalar listelenir:

openssl s_client -showcerts -connect gis-prod-api.csb.gov.tr:443

2- Root sertifikanın değeri (s ile i değerlerindeki CN'ler aynı şirket isiminde olan sertifika), başlangıç ve bitişleri de dahil olacak şekilde, root.crt isiminde bir dosyaya yerleştirilir. Örnek root.crt:

-----BEGIN CERTIFICATE------

hashcoduhashcoduhashcodu

hashcoduhashcoduhashcodu

------END CERTIFICATE----- 

 3- Crt dosyası, jre içindeki cacerts dosyasına eklenir:

sudo keytool -importcert -keystore /usr/local/java/jdk1.8.0_60/jre/lib/security/cacerts -file root.crt -alias "rhel-root"

4- Şifre sorabilir: changeit

5- Geoserver yeniden başlatılır ve WMS sayfasının yenilenir.

6- WMS hata gelmeyecek şekilde eklenir.


Avatar
Vazgeç