ODAGIS+ ASBUILT

İŞSONU PROJELERİ HAZIRLAMA YAZILIMI 

man standing and using measuring level on road

İşsonu Projeleri neden gerekli?

Altyapı sistemlerinin daha iyi işletilebilmesi için, altyapı kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanına giren her türlü altyapı ve üstyapı tesisinin inşaatı tamamlandığında kot, koordinat ve diğer imalat bilgilerini içeren işsonu projelerinin hazırlanması ve İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.

İşsonu Projeleri Teknik Şartnamesine göre hakediş eki olarak, hakedişe esas teşkil eden kısmi iş sonu projesi için yapılan ölçümlerin, veri giriş standartlarına uygun ölçekli ve koordinatlı olarak, Coğrafi Veritabanı dosyası formatında (.gpkg), Coğrafi Bilgi Sistemleri birimine teslim edilmektedir.

Tüm iş sonu projelerinin, Harita arazi kontrolü ve onayını takiben Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS)  veritabanına girilmesi ileride yapılacak işletme ve inşaat faaliyetleri için hayati önem taşımaktadır.

İmalatların sayısal haritalanma yazılımı

​İşsonu projelerinin hazırlanmasında standardizasyonun sağlanması ve iş sonu projelerinin Coğrafi Bilgi Sistem’ine daha hızlı bir şekilde aktarılabilmesi için Odakent tarafından OGC standartlarında "Açık" bir Coğrafi Veritabanı dosyası formatı(.gpkg) kullanılmaktadır. Belirlenen coğrafi veritabanı esasen İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursu altyapı tesislerine ait geometrileri ve ilgili sözel bilgileri içerisinde tutabilen (.gpkg) uzantılı GeoPackage dosyasıdır.

“ODAGISİşsonu Projeleri Hazırlama” yazılımı QGIS 3.x platformu üzerinde çalışan kural tanımlı veri girişi ve güncelleme yazılımıdır. Bu yazılım  ODAKENT Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olan  ODAGIS+ yazılımı ile doğrudan veri alışverişi yapabilmektedir.


Genel Özellikler

"ODAGIS+ AsBuilt (İşsonu Projesi Hazırlama) Yazılımı" v.2022 versiyonundaki özellikler: 

 • Kurumsal CBS yazılımı ile tam entegrasyon,
 • Kurumsal CBS yazılımı üzerinden istenilen katmanları şablon veya veri dosyası olarak export etme özelliği
 • Hazırlanan işsonu projelerini kolaylıkla kurumsal CBS yazılımına import etme özelliği
 • Verilerle export edilen işsonu projelerinin sadece değişen kayıtlarının kurumsal CBS'ye import edilebilmesi,
 • Veritabanı dosyasında sözel bilgileri, obje geometrilerini, dokümanları tutabilme yeteneği,
 • Herbir işsonu projesine ait genel bilgilerin toplandığı proje bilgi formu,
 • Ağaç görünümlü(treeview) Tabaka (Layer) yönetimi arayüzü,
 • Tabaka üzerinden sağ klikle o tabakadaki tüm objelere ait sözel bilgilerin tablo şeklinde görüntülenmesi,
 • Treeview da işaretli Tabakanın "Editör" arayüzünde otomatik olarak seçili hale getirilmesi,
 • Her bir kategori (Tabaka grubu) içindeki Tabakaların görüntüsünün kategori adının önündeki kontrol kutularının işaretlenip, işaretinin kaldırılması ile topluca açık veya kapalı hale getirilebilmesi,  
 • Basitliği ve kolay kullanımı sınanmış "Ekle-Düzenle-Sil" arayüz tasarımı,
 • Bütün tabakalara kolay bir şekilde ulaşarak "akıllı" veri giriş ve günceleme yapma yeteneği,
 • Sade ve  kolay anlaşılır veri girişi ve güncelleme işlemleri için özel tasarlanmış butonlar ve formlar,
 • XYZ text dosyaları ile toplu veri girişi yapma imkanı,
 • Toplu tablo güncelleme ve silme yapabilme yeteneği,
 • Geometri ve sözel bilgi güncellemelerini eş zamanlı olarak haritada gösterebilme yeteneği,
 • Nokta ve boru etiketlerini düzenleyebilme ve kaydetme özelliği,

Araçlar ve Menü

 • QGIS yazılımında sıkça kullanılabilecek komutları içeren komut düğmeleri ile kolaylaştırılmış ve etkin kullanım desteği,
 • Menü üzerindeki butonlar vasıtası ile yeni bir proje oluşturma veya mevcut bir projeyi açabilme desteği,
 • İşsonu projesine ait bilgileri güncelleyebilme imkanı,
 • Tabakalardaki objelere ait bilgileri tek tek, seçilmiş objeler veya belirlenmiş bir alandaki objeler bazında tablo şeklinde görüntüleyebilme yeteneği,
 • Hazırlanan işsonu projesindeki hata ve uyarıları detaylı bir şekilde raporlayabilme özelliği,
 • Hazırlanan işsonu projesindeki tüm Tabakalara ait özet metraj tablosu hazırlayabilme yeteneği,
 • Hazır lejantlarla ölçekli Print/Plot alma özelliği,
 • Hazırlanan çıktıları pdf, tiff, png  olarak kaydetme özelliği.